کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ک‍و، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
ف‍ری‍د
ن‍ش‍ر ن‍ی‍م‍ا، ف‍ری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت :سیستم SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد فرید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل اتوماتیک
کو، بنجامین ؛  مشهد نشر نیما، فرید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک