کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍زه‍ا
ف‍ل‍زه‍ا - ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍رارت‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ل‍ن‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ارل‌ اری‍ک‌
ل‍ی‌م‍ن‌، ت‍ی‍ل‍ور
ک‍ام‍ن‍ی‍چ‍ن‍ی‌، ای‌
آن‍ت‍رای‍زر، پ‍اول‌ م‌
طه‍م‍اس‍ی‍ان‌، ای‍رج‌
راخ‍اروف‌، ب‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ذوق‍ی‌
ده‍خ‍دا
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی فلزات
طهماسیان ، ایرج ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۶۵‬,‭ط۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد و عملیات حرارتی فولادهاA shHort Handbook of Keat Treatment
کامنیچنی ، ای ؛  تهران مرکز نشردانشگاهی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ک۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی چدنها
لی من ، تیلور ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملیات حرارتی فولادها
آنترایزر، پاول م ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی روی فلزات
راخاروف ، ب ؛  ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عملیات سختکاری سطحی فولادها
تلنینگ ، کارل اریک ؛  تبریز مرکز تحقیقات صنایع سنگین تبریز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۱‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک