کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ن‌ آوری‌ ان‍رژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ص‍ورت‍ح‍س‍اب‌
چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د
ف‍ن‌ آوری‌ ان‍رژی‌
 
پدیدآور:
ت‍ارخ‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ج‍ب‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. دف‍ت‍راطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد بیست ساله وزارت نیرو( ۱۳۷۷-۱۳۵۸)
وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو. دفتراطلاعات و خدمات مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
فن آوری های شکوفا شده صنعت برق و چالشهای جدید در علم مواد
۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
نقش سیستمهای صورتحساب در صنعت انرژی
تارخ ، محمد جعفر ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی سیستم خورشیدی با فن آوریهای انرژی معمولی
جبار، محسن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک