کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ولادس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولادس‍ازی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ن‍ش‌ ، م‍س‍ع‍ود
اوی‍ک‍س‌، ج‌
پ‍رورش‌، رئ‍وف‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ پ‍روف‍ی‍ل‌ ن‍ی‍م‍ه‌ س‍ب‍ک‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی
پرورش ، رئوف ؛  تهران جامعه ریخته گران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۵۰‬,‭‌پ۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فولادسازی در کوره های زیمنس - مارتین وکنورتر
اویکس ، ج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انجماد جهت دار در ریخته گری فولاد
تهران شرکت پروفیل نیمه سبک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۳۷۵‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فولادسازی
بینش ، مسعود ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۳۰‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک