کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ی‍س‍ت‌ ( راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ دروس‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌)س‍ال‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ رش‍ت‍ه‌ ری‍اض‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ک‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ : ۱۳۶۹ : ت‍ه‍ران‌)
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ه‌
ک‍روت‌.ادگ‍ار
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
پ‍ان‍ا
دال‍ف‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ریاضی
کروت .ادگار ؛  تهران معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای فیزیک ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف اردیبهشت ۱۳۶۹ تهران - ایران
کنفرانس منطقه ای فیزیک ریاضی ( چهارمین : ۱۳۶۹ : تهران ) ؛  تهران موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
شیدفر،عبداله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
بیست ( راهنمای گام به گام دروس دبیرستان )سال سوم متوسطه رشته ریاضی و فیزیک
پانا   ،
شماره راهنما: 81-I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک