کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌ - طی‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ - طی‍ف‌
 
پدیدآور:
ت‍ورن‌، ا .پ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک طیفی
تورن ، ا .پ ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰۶‬,‭‌ت۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک