کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ گ‍روه‌ س‍ازه‌ه‍ا)
ب‍ی‍ک‍ر ، س‌ .ج‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز قابهای ساختمانهای بلند با دیوار برشی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف گروه سازه ها) ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ج۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه قابهای شیبدار
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ق۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح و تحلیل پلاستیک قاب ها
بیکر ، س .ج ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ب۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک