کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
خ‍وداس‍ت‍ن‍ادی‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار ۲
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلرBoiler :
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت خوداستنادی نویسندگان و مجلات ایرانی و تاثیر آن بر شاخص هرش آنها در پایگاه های استنادی Web of Science وScope
همت ، مرتضی ؛  دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پیراپزشکی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: پ‌-۲۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک