کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ دری‍ائ‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات گمرکی بنادر و کشتیرانی دریائی و ترانزیت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴۲۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک