کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌ ت‍ی‍پ‌
ت‍وب‍ی‍ن‌ گ‍از
 
پدیدآور:
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
یاتاقانهای توربین گازی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اجزاء اصلی توربین گاز تیپ MS-9000 GENERALELECTRIC :
قریشی ، مجید ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم هوای خنک کننده توربین گازی میتسوبیشی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک