کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
لام‍پ‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رادی‍و ک‍اپ‍ی‍ت‍ول‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول لامپ الکترونی
موسسه مهندسی رادیو کاپیتول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک