کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : لان‍گ‍ه‍ار ، ه‍ن‍ری‌ ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
لان‍گ‍ه‍ار ، ه‍ن‍ری‌ ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل بعدی و نظریه مدل
لانگهار ، هنری ل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک