کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍واس‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - س‍اخ‍ت‍ار
 
پدیدآور:
ل‍واس‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کامپیوتر و داده پردازی
لواسانی ، محمدنقی ؛  نهران دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۹‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک