کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍ول‍ه‌ه‍ا - وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ول‍ه‌ه‍ا - وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ا - وس‍ائ‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
ت‍وک‍ل‍ی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍اض‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر، آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وسایل ( شیر آلات )انرژیتیک ( کاتالوگ - راهنما)
خاضعی ، منوچهر ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭‌خ۲،و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
لوله کشی و شیرها
توکلی دستجردی ، مجید ؛  توانیر، آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭‌ت۹،‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک