کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راک‍ت‍ور ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ون‍س‍پ‍ی‍ل‌، اک‍ت‍او
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی راکتورهای شیمیایی
لونسپیل ، اکتاو ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۵۷‬,‭‌ل۹ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک