کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍اق‍ت‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍وت‌، ام‍واج‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‍اق‍ت‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الکتروآکوستیک کاربردی
لیاقتی ، غلامعلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۴۳‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک