کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍وزل‍ی‌، ر .ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‍وزل‍ی‌، ر .ک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ماتریسی تحلیل سازه ها
لیوزلی ، ر ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ل۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک