کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۵۹ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌،م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۹-۱۳۰۷ --ن‍ق‍دوت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ق‍وق‍ی‌ ،م‍ح‍م‍د
س‍ی‍اه‍پ‍وش‌، ح‍م‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهدی اخوان ثالث :شعرمهدی اخوان ثالث از آغاز تاامروز،شعرهای برگزیده ،تفسیر وتحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۹‬,‭‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باغ تنهایی ( یادنامه سهراب سپهری )
سیاهپوش ، حمید، گردآورنده ؛  تهران مؤسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک