کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ؤل‍ف‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍م‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر وم‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
روش‍ن‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍ؤل‍ف‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍م‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر وم‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی باکامپیوتر(PC ومفاهیم وکاربردهای کامپیوتر)
روشن ، عباس ؛  تهران مؤلف با همکاری دانشگاه صمعتی امیرکبیر ومجتمع دارالفنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک