کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ات‍ی‍وز، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ک‍وان‍ت‍وم‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍ی‍وز، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی کوانتومی اتمها و مولکولها
ماتیوز، فیلیپ ؛  تهران علوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۲‬,‭‌م۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک