کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ارش‍ال‌ ، اس‌ .ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
م‍ارش‍ال‌ ، اس‌ .ا
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کنترل
مارشال ، اس .ا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲۳‬,‭‌م۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک