کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍ن‍ام‌ ، ج‍م‍ال‌
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اولین مجموعه نقشه سیم پیحی عملی آرمیحر دستگاههای مخةلف صنعتی و خانگی
اصنام ، جمال ؛  تبریز مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک