کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ع‍اش‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌
ب‍رق‌
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‌، م‍ه‍رداد
م‍چ‌، ل‍ی‍ن‍در
س‍ل‍م‍ون‌، ج‌ .ر.
اس‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
م‍طل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍اه‍دی‌،م‍س‍ع‍ود
ک‍ل‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌
م‍ک‌ ف‍رس‍ون‌،ج‍ورج‌
ای‍س‍اک‍وی‍چ‌، م‌.م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍رو، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ان‍رژی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
ن‍ه‍ر دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ق‍ائ‍م‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ماشینهای التریکی و ترانسفورماتورها
مک فرسون ،جورج ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌م۷آ۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های برقی مقدماتی
کلهر، حسن ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بر طرف سازی لرزش در ماشینهای الکتریکی (Balancing)
ایساکویچ ، م .م ؛  [لنینگراد] انتشارات نیرو، وابسته به وزارت انرژی اتحاد شوروی   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ماشینهای الکتریکی
تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ف۴‌ک۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
سلمون ، ج .ر. ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برق صنعتی (۱)
شاهدی ،مسعود ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
اسلمون ، گوردون ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم
مطلبی ، علی ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۶۱۲‬,‭‌م۶‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
عابدی ، مهرداد ؛  تهران نهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکتریکی
عابدی ، مهرداد ؛  تهران نهر دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌ع۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی
مچ ، لیندر ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۱‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک