کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ص‍ادق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍ره‌گ‍وزل‍و، م‍ح‍س‍ن‌
وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
ن‍ی‍ک‍و، ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ذوق‍ی‌
س‍ع‍ی‍د، ن‍ش‍ر ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
نیکو، کریم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴-
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار
صادقی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعمیر، نصب ، نگهداری و راه اندازی ماشینهای صنعتی ( ماشین های ابزار)
قره گوزلو، محسن ؛  تهران سعید، نشر جوان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭‌ق۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون ماشینهای افزار
والگر، جان ؛  تهران ؛ تبریز آنا، آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مصور ابزارهای دستی ، وسایل و ماشین های افزار
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز انتشارات ذوقی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۸۵‬,‭ر۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک