کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌،
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ان‍و ، ام‌ م‍وری‍س‌
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
پ‍ن‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای منطقی
مانو ، ام موریس ؛  تهران پندار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۳‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )با مقدمهای برVerilog HDL
مانو، ام .موریس ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک