کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ت‌ ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ن‍رم‌اف‍زار
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌- ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍ل‌ گ‍ی‍ت‍س‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آم‍وزش‌
ب‍رق‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌،س‍ع‍ی‍د
س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍رق‍ی‌ل‍ش‍ک‍ری‌، ع‍زی‍زال‍ه‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍دی‌
ش‍اه‍دی‌،م‍س‍ع‍ود
آرن‍ول‍د، ادوارد
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل ( MS-DOS پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷،‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ویندوز۹۵
سعادت ،سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۵‌س۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری [ Novell ناول ]
سعیدی ، بابک ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌س۷‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه های سودمند( ۲ (Norton Commander )و ویراستارE)
علیزاده ، مهدی ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ع۸‌ب۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقشه های ویدئو T7 و تلویزیونهای ( سیاه و سفید و رنگی )
مجتمع فنی تهران   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۶۴۱‬,‭‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رمز موفقیت مایکروسافت ( خالق MS-DOS)
تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶‬,‭‌س۶۲‌گ۳۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برق صنعتی (۱)
شاهدی ،مسعود ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ش۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساخت تصاویر متحرک دو بعدی =Animator pro
برقی لشکری ، عزیزاله ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی پیشرفته دراتوکدAME
آرنولد، ادوارد ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
وب
مجله آموزشی پژوهشی و اطلاع رسانی مجتمع فنی تهران   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کرل corel draw 12 -
تهران مجتمع فنی تهران   ،
شماره راهنما: 147 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش windows vista ultimate
تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 126 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش power point 2007
تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 128 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش word 2007
تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 129 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک