کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دی‌، داود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ل‍ی‍د م‍دار ش‍ک‍ن‌
م‍ق‍ره‌ س‍رام‍ی‍ک‌
ب‍رق‍ک‍ی‍ر پ‍ل‍ی‍م‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، داود
م‍ح‍م‍دی‌، داود، ۱۳۴۵-
م‍ح‍م‍دی‌،داود
واس‍ع‍ی‌ ، س‍ی‍د ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
ن‍وپ‍ردازان‌
چ‍اپ‍ار: ل‍ن‍ج‍وان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به تکنولوژی ساخت کلیدهای خلاء و نقش کاربردی این نوع کلید در شبکه توزیع ایران
محمدی ، داود ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بازرگانی بین المللی " حوزه کاربردی "
محمدی ، داود، ۱۳۴۵- ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۴۳‬,‭‌م۳‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی
محمدی فرد، داود، ۱۳۵۲- ؛  تهران چاپار: لنجوان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭۴۰۸۰‬,‭‌م۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بررسی طراحی و ساخت مقره های پلیمری - سرامیکی ( هیبریدی )در ایران
محمدی ،داود%ضیایی نژاد،مهسا ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تاثیر پذیری خصوصیات الکتریکی مقره های سرامیکی در شرایط مه نمکی و شبنم
محمدی ،داود ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
طراحی و ساخت محفظه برقگیر پلیمری رده توزیع و انجام آزمون های لازم
محمدی ، داود%شریعتی ، محمد رضا%گرامیام ، میرجواد ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
ارائه مدل تخمین ولتاژ شکست مقره های بشقابی آلوده و ارزیابی آن از طریق انجام آزمون های فشار قوی
واسعی ، سید جمال الدین %شریعتی ، محمد رضا%محمدی ، داود ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک