کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره جدید استخراج معادن
محمدی ، نصرالله ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک