کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍خ‍اب‍رات‌ -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ب‍رآورد
م‍خ‍اب‍رات‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍ال‍ی‌ م‍ع‍اون‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍دائ‍ی‌، ف‍ری‍ده‌
ک‍ارت‍رای‍ت‌، پ‍ی‍ت‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍ت‍ن‌ گ‍س‍ت‍ران‌ آری‍ا
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خطوط انتقال و موج برها
کمالی معاونی ، محمود ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ک۸‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه پی ال سی Telettra
خدائی ، فریده ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌خ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هزینه یابی سرویس های اتصال متقابل ( شبکه های مخابراتی )
کارترایت ، پیتر ؛  تهران متن گستران آریا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۷۶۳۱‬,‭‌ک۲‍ه۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک