کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وری‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
آل‍ک‍س‍ی‌، ج‍روم‌ ای‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍گ‍زاس‌ ای‍ن‍ت‍روم‍ن‍ت‍ر
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح مدارترانزیستوری
شرکت تگزاس اینترومنتر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ش۴ط۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای عملی الکترونیک
آلکسی ، جروم ای ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭آ۷ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک