کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی پیشرفته
اکبری ، محمد کاظم ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک