کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ش‍وراه‍ا-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌ ، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ای‍دار
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و وظایف شوراهای اسلامی : روستا-بخش -شهر-استان بانضمام قوانین وآیین نامه های مربوطه
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۱‬,‭‌م۴،‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک