کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
م‍دن‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبکشی و آبرسانی در معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
مدنی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک