کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍ج‍و، ش‍ی‍زوئ‍و، ۱۹۲۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اقتصادی برای مدیران :یک نگرش متعارف نسبت به تصمیمهای تجاری
سنجو، شیزوئو، ۱۹۲۳- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک