کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- آس‍ی‍ا -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا -- ژاپ‍ن‌
 
پدیدآور:
ل‍ون‍اک‍ا، ای‍ک‍وج‍ی‍رو
ل‍ی‍ل‍ران‍ک‌ ،پ‍ل‌
اج‍لاس‌ ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌( ۱۹۹۶م‌ .=۱۳۷۵ : ت‍وک‍ی‍و)
ای‍م‍ائ‍ی‌، م‍اس‍اآک‍ی‌،۱۹۳۰-
ن‍ون‍اک‍ا، ای‍ک‍وج‍ی‍رو
 
ناشر:
س‍م‍اء ق‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ک‍ر روز
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کایزن :کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمائی ، ماساآکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی :پیشرفت مستمر دوایرکنترل کیفیت درصنایع ژاپن
لیلرانک ،پل ؛  تهران انتشارات فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
همکاری کارگر - کارفرما
اجلاس عالی سازمان بهره وری آسیایی ( ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵ : توکیو) ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۶۰‬,‭آ۵‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین
نوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین :چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری را محقق می سازند
لوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرکتهای دانش آفرین :چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری را محقق می سازند
نوناکا، ایکوجیرو ؛  قم سماء قلم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ن۹‌ش۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک