کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌( ۱۳۶۵)
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سمینار آموزش مدیریت ۲۲ ، ۲۳ مهر۱۳۶۵
سمینار آموزش مدیریت ( ۱۳۶۵) ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک