کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ داده‌پ‍ردازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
اص‍غ‍ری‌، س‍ی‍دام‍ی‍ر
ع‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ی‍از دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد دیتاسنترها
عقابیان ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶/۷۶‬,‭آ۲‌ع۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های SAN درData Center
اصغری ، سیدامیر ؛  تهران نیاز دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶/۷۶‬,‭آ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک