کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .گ‍روه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍دن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه زمین شناسی و معدن :انگلیسی - فارسی ؛ نشر مقدماتی
مرکز نشر دانشگاهی .گروه تخصصی زمین شناسی و معدن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭‌م۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک