کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍زی‍دی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍زی‍دی‌، اح‍م‍د
س‍راب‍ی‌ زاده‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی
مزیدی ، احمد ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبک مدیریت اعمال شده و بهداشت روانی کارکنان ( شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس )
سرابی زاده ، احمد ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۲۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک