کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ازی‌( ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ف‍ره‍اد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍ان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت
مشفقی ، فرهاد ؛  تهران نشر جانان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌م۴‌م۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک