کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ظف‍رزن‍گ‍ن‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ ، س‍ی‍م‍ک‍ش‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ظف‍رزن‍گ‍ن‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیمکشی علمی و عملی
مظفرزنگنه ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۱‬,‭‌م۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک