کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، روزب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍دان‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، روزب‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میدان ها و امواج
معینی مازندرانی ، روزبه ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۹‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک