کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ص‍ودی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جریانهای با سطح آزاد، هیدرولیک کانالها
مقصودی ، نصرت الله ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک