کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
ل‍ول‍ه‌ - ج‍داول‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جدولهای محاسبه لوله های انتقال آب ، فاضلاب و لجن
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک