کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ،ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان ،مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مریلین ؛  تهران نشر مرکز ،کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۸ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک