کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌( ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌)
س‍د م‍ارون‌
م‍ق‍الات‌
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‍اب‍ی‌ س‍د زری‍ن‍ه‌رود
س‍د ب‍ارون‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پاسخ به سئوالات مطروحه طرح سد تنظیمی مارون
شرکت مهاب قدس ؛  تهران مهاب قدس   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح عمرانی کارون ( IV مطالعات مرحله شناخت )
شرکت توسعه منابع آب و نیروی برق ایران ( آب و نیرو) ؛  [تهران مهاب قدس   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مطالعات مرحله اول در مورد نیروگاه برقابی سد زرینه رود( بوکان )
تهران مهاب قدس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
امکانات پتانسیلهای برقابی دره ماکو
سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی ؛  تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مستندات سمینار یک روزه مطالعات و برنامه ریزی مالی طرحی
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهاب قدس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ؛  تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۷/۳‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک