کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍دارک‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ آم‍اری‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷-
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا
 
ناشر:
ال‍ب‍رز، ف‍ره‍ن‍گ‌
ال‍ب‍رز
پ‍ی‍ک‍ان‌
ن‍م‍ا
ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات سفارشات بین المللی
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۸‬,‭‌م۹‌م۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌م۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه : در چارچوب مدیریت کیفیت جامع =Project management\
مهربان ، رضا ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌م۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سیستم تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی
مهربان ، رضا ؛  تهران البرز، فرهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹/۵‬,‭‌م۳‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات سفارشات بین المللی
مهربان ، رضا ؛  مشهد جهان فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سفارشات خارجی
مهربان ، رضا، ۱۳۲۷- ؛  تهران جهان فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر
مهربان ، رضا، ۱۳۲۷- ؛  تهران نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
مهربان ، رضا ؛  مشهد نما   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۰۰/۵‬,‭‌م۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک