کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍وت‍ور دی‍زل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وت‍ور دی‍زل‍ی‌
 
پدیدآور:
وف‍ای‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه فنی و اقتصادی تبدیل موتورهای دیزلی چاه های عمیق کشاورزی به موتورهای برقی و تاثیر آن در افزایش ضریب بار شبکه
وفایی ، رضا ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌-۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه تحلیلی بین موتورهای دیزلی و برقی در چاههای آب کشاورزی ، ضرورتها و سیاستها
جهاد سازندگی ، سازمان عمران و صنایع روستایی .اداره کل برق روستایی ؛  [بی جا] جهاد سازندگی . سازمان عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک