کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی =chemistry a conceptual approach third edition
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌م ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک