کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف ونتیجه در بخش دولتی :فن رایزنی در غرب
موریس ، جورج ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک